Programma's Professionals

Prepare to Fly

Hulp bij een uitdaging/situatie die dringend moet aangepakt worden

Vb: conflictsituatie met klant of met manager
 • Kennismakingsgesprek (30min)
 • 1 Coaching sessie (1x2u)
 • Mentoring sessie (1x30min)
 • Follow-up sessie (1u)

Start to Fly

Hulp om op korte termijn 1 concrete doelstelling te behalen

Vb: hoe kan ik me empatischer opstellen in mijn relaties met klanten of teamleden
 • Kennismakingsgesprek (30min)
 • Intake sessie om doelstelling te bepalen (1u)
 • Enneagram/DISC vragenlijst
 • Terugkoppelingsgesprek met uitleg model en bespreken profiel (2u)
 • Uitgebreid persoonlijk Enneagram/DISC rapport met leer- en ontwikkelingstips
 • 3 Coaching sessies (3x2u)
 • Mentoring sessie (1x30min)
 • Feedback gesprek (1u)
 • Follow-up sessie (1u)
Populair

Discover New Heights

Intensieve hulp om op middellange termijn verschillende doelstellingen te behalen
Vb: voorbereidingstraject op de overgang van een uitvoerende naar een leidinggevende functie met thema's zoals:
welke waarden drijven me?
hoe kan ik helder communiceren?
hoe kan ik beter omgaan met conflicten?
 • Kennismakingsgesprek (30 min)
 • Intake sessie om doelstelling te bepalen (1u)
 • Enneagram/DISC vragenlijst
 • Terugkoppelingsgesprek met uitleg model en bespreken profiel (2u)
 • Uitgebreid persoonlijk Enneagram/DISC rapport met leer- en ontwikkelingstips
 • 6 Coaching sessies (6x2u)
 • 3 Mentoring sessies (3x30min)
 • Feedback gesprek (1u)
 • Ondersteunende snackable learning content
 • Follow-up sessie (1u)

De programma’s hierboven zijn mogelijk voor één persoon, meerdere personen of volledige teams.

Het teamrapport van het Enneagram geeft je interessante informatie over de drijveren en patronen van het team. 

Op basis van deze informatie kan een teamcoaching traject opgestart worden om te werken rond een bepaalde teamdoelstelling.

Verbindende teambuilding activiteiten gelinkt aan de natuur of in de natuur zijn een mooie aanvulling op het teamcoaching traject.

Wat maakt n2coaching anders
Balans

In de coachingprogramma's ligt de focus op zowel het cognitieve (hoofd), het emotionele (hart) en het fysieke (lichaam).

Natuur

De sales professional kan ervoor kiezen om een deel van de coachingsessies in de natuur te laten doorgaan, dit in combinatie met online sessies of sessies in de praktijkruimte.

Persoonlijke aanpak

De inhoud van het coachingprogramma wordt op maat uitgewerkt. Alles is gelinkt met de individuele coachingdoelstelling van de Sales Professional.

"Until You Spread Your Wings
You Will Have No Idea
How Far You Can Fly."

Stappenplan bij samenwerking

1. Keuze Programma

Alles start met een keuze in de programma's. Die keuze hangt af van wat het doel dat jij als Sales Professional wilt bereiken en hoe lang je hulp wilt inroepen. Ik luister graagt naar jouw situatie en verhaal in een eerste kennismakingsgesprek en daarna bespreken we samen het beste traject.

2. Bepalen Doelstelling

Voor het intakegesprek ontvang je een aantal vragen om je doel scherp te krijgen. Tijdens het intakegesprek zoomen we er dieper op in. Het is de bedoeling dat de coaching doelstelling SMART geformuleerd wordt om zo de vooruitgang tijdens en na het traject te kunnen meten.

3. Persoonlijkheidsmodellen

Om meer inzicht te bekomen in je communicatiestijl en voorkeursgedrag tijdens het verkoopproces kan ik je het DISC rapport aanraden. Het Enneagram rapport helpt je als Sales Manager om je persoonlijke drijfveren, uitdagingen en patronen in kaart te brengen en hoe deze een impact hebben op je sales team. Het teamrapport geeft je een goed inzicht van de verschillende drijveren van je teamleden.

4. Feedback & follow-up

Na afloop van het traject is een evaluatie sessie voorzien waarbij het mogelijk is om feedback te geven over hoe je het traject hebt ervaren. In het midden van een langlopend programma is een tussentijd evaluatieformulier voorzien zodat je kunt nagaan hoe ver je staat t.o.v. je doel. Na het programma is een follow-up sessie van 30 minuten voorzien.