Veelgestelde Vragen

Persoonlijke ontwikkeling betreft het ontwikkelen, verbeteren en verhogen van je kennis, je zelfbewustzijn, je prestaties en je talenten. Persoonlijke ontwikkeling leidt tot het realiseren van levensdoelen en uiteindelijk tot een hogere levenskwaliteit. Persoonlijke ontwikkeling kun je je hele leven lang volhouden. Je bent er nooit mee klaar. Er valt altijd nog wel iets te verbeteren.
Hard skills zijn meetbaar, aantoonbaar en aangeleerd door middel van bijvoorbeeld diploma’s of ervaring. Voorbeelden: computerkennis, talenkennis, enz. Soft zijn minder meetbaar. Het gaat over persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden. Voorbeelden: creatief denken, aanpassingsvermogen, emotionele intelligentie, communicatievaardigheden
In een coaching sessie gaat het meestal over persoonlijke uitdagingen waardoor een werknemer zich minder geremd zal voelen om deze te bespreken met een externe coach, omdat er geen hiërarchische relatie aanwezig is (dit is wel het geval met een leidinggevende). Een externe coach kan objectiever kijken naar de behoeftes van een werknemer. De coach staat niet onder druk door bijvoorbeeld economische doelen van een bedrijf en oordeelt niet. De interne coach heeft soms onvoldoende opleiding gehad om een effectief coaching gesprek uit te voeren.

Tijdens een training worden vaardigheden aangeleerd door een trainer aan één of meerdere personen. Het gaat over het overdragen van kennis door een expert. Bij coaching gaat een klant aan de hand van eigen doelstellingen zelf op zoek naar nieuwe kennis en inzichten samen met een coach. Coaching is gericht op het vergroten van het bewustzijn van de klant en hoe zijn/haar gedrag een invloed heeft op anderen. Ideaal om na een training te voorzien. Want het is niet omdat mensen in een training bepaalde kennis opdoen dat ze dit nadien ook effectief zullen toepassen en hun gedrag in de praktijk aanpassen.

ICF is een organisatie zonder winstoogmerk, samengesteld uit individuele leden die professionals zijn, afkomstig uit de ganse wereld en die optreden als coach in het zakelijke of privé leven. ICF is op dit ogenblik de grootste organisatie voor coaches ter wereld. Zich aansluiten bij het ICF, betekent dat men zich aansluit bij de waarden die ICF naar voor schuift. Alle leden van ICF delen, verdedigen en ondersteunen deze waarden. Bovendien respecteren ze de deontologie code van ICF.

Waarden:

  • Humanisme : open staan naar de anderen, wederzijds respect, interesse voor de diversiteit, nederigheid
  • Ethiek : integriteit en respect voor de ethiek, het leren en de permanente ontwikkeling
  • Professionalisme, flexibiliteit
  • Passie en plezier : humor, innovatie, enthousiasme, dynamisme
  • Verantwoordelijkheidszin : engagement, bijdrage, deelname, overvloed en rijkdom